Svatební kočár – Král, královna a svatební hosté!

Když se řekne svatební hry, královský kočár by mezi nimi rozhodně neměl chybět. Na svatbách se s touto hrou lze setkat poměrně často, jelikož nabízí spoustu zábavy. Tradiční verze je spojena s pitím alkoholu, ovšem nabízí se i jiné varianty, takže si hru přizpůsobíte dle svého stylu.

Pravidla nejsou složitá, potřebovat budete pouze pár ochotných dobrovolníků.

Role ve hře svatební kočár

Hra svatební kočár, někdy nazývána také jako královský kočár, je založena hlavně na jednotlivých rolích. Hry se účastní ženich a nevěsta, s nimi pak devět dalších hostů.

  • Ženich a nevěsta se v této hře stávají králem a královnou, ostatní role pak lze rozdělit libovolně.
  • Čtyři hráči budou tvoři kola královského kočáru, dva hosté se zhostí role koní, jeden z dalších by pak měl být kočí.
  • Na poslední dva hráče pak připadají role kamenů.

Chybět samozřejmě nesmí ani moderátor, který vypráví klíčový příběh. Ten totiž obsahuje různá slova, která jakmile se ozvou, příslušný hráč musí vstát. Jestliže nezareaguje, za trest je mu nalit alkohol. Je dobré mít po ruce také někoho, kdo bude tyto chyby hlídat, jelikož v průběhu hry si toho nemusíte všimnout. Dejte ale pozor na množství alkoholu, tato zábava na svatbu se může snadno zvrtnout.

Příprava hry

Hra svatební kočár si nežádá složitou přípravu. Potřebovat budete pouze jedenáct židlí a vhodný prostor. Židle je pak třeba správně rozestavět. Základem jsou kola kočáru – z těch vytvořte obdélník. Do něho pak usaďte také ženicha s nevěstou, tedy krále a královnu. Vpředu před koly pak bude mít svou židli kočí, před ním pak nesmí chybět pravý a levý kůň.

Po stranách kočáru pak ještě umístěte jednu židli na každou stranu pro kameny.

Klíčové postavy a role v kočáru!

Svatební hra kočár pravidla nemá příliš obtížné. Soustředit se budete muset pouze na několik důležitých slov. Každý z hráčů totiž reaguje na jiná slova, která v příběhu během hry zazní. Přehledný rozpis najdete v tabulce.

RoleKlíčová slova
KrálKrál, království, zámek, královský
KrálovnaKrálovna, království, zámek, královský
KočíKočí
Levé zadní koloLevé kolo, zadní kolo, levé zadní kolo, kočár
Pravé zadní koloPravé kolo, zadní kolo, pravé zadní kolo, kočár
Levé přední koloLevé kolo, přední kolo, levé přední kolo, kočár
Pravé přední koloPravé kolo, přední kolo, pravé přední kolo, kočár
Pravý kůňKoně, povoz, pravý kůň
Levý kůňKoně, povoz, levý kůň
KamenyKameny, díry, výmoly

Rekvizity pro královský kočár

Aby byla hra o něco autentičtější a zábavnější, můžete hráčům připravit také různé rekvizity. Pro krále s královnou se samozřejmě hodí korunky. Kočímu by pak neměl chybět bič. Pro koně jsou pak s oblibou vyráběny papírové hlavy koní. Kreativitě se však meze nekladou, vyrobit můžete jakoukoliv další rekvizitu, která se vám ke hře hodí.

Kromě rekvizit navíc můžete přidat i drobné úkoly, kterou hru ještě stíží.

Jakmile se postaví král s královnou zároveň, mají za úkol dát si pusu. Koně pak mohou při vstávání ze židle zařehtat, kočí zvolá hyjé! I kameny si mohou svou roli užít na plno – při vstávání ze židle mohou říkat „drc, drc“ či třeba „bum, bác“.

Pokud víte, že chcete na svatbě hrát královský kočár, můžete připravit i takové rekvizity do fotokoutku, které se vám budou hodit i při hře.

Alternativy

Standardním trestem je podávání alkoholu, ovšem rozhodně to nemusí být pravidlem. Užít si hru můžete i bez alkoholu, ať už patříte mezi abstinenty, anebo chcete zapojit i děti. Do sklenice může podávat nealko.

Svatební tombola, nebo svatební kvíz jsou dalšími osvědčenými hrami!

Další možností je pak namísto pití udělovat trestné body. Vítězem pak bude ten, kdo jich na závěr má nejméně. A ten, kdo měl trestných bodů nejvíce, může dostat za úkol pozvat někam novomanžele, například na večeři či společenskou akci.

Vlastní příběh

Je dobré provést přípravu, než s hraním začnete. Potřebovat totiž budete celý příběh, na jehož základě probíhá svatební hra kočár. Text můžete najít na internetu (text ke hře jsem umístila do hlavního článku, ale lepší bude asi spíše tady), ovšem pokud tuto hru připravujete pro novomanžele a chcete je opravdu překvapit, pak stojí za to zkusit vymyslet svůj vlastní text.

Ten si totiž můžete upravit, stejně tak jako klíčová slova. Pointu příběhu volte podle toho, co je nevěstě se ženichem blízké. Jestliže mají rádi hory, pak je potěšíte příběhem o svatebním výstupem na horu.

Pak už stačí jen najít několik prvků, které se často opakují, a ty určit za vybraná slova, při kterých je třeba vstát.

Královský kočár nabízí spoustu zábavy. Hra plyne poměrně rychle, přičemž hráči se musí mít opravdu na pozoru, aby zachytili všechna důležitá slova a nechybovali. Ať už se rozhodnete pro variantu s alkoholem či bez ní, můžete se těšit na mnoho vtipných chvil, které pobaví všechny hosty.

Text příběhu

Bylo, nebylo, jedno malé království. Rozprostíralo se za malebnými potůčky plnými kamenů, údolími a lesy. V tomto malém království žil král s královnou. Jednoho dne, kdy bylo krásně a ptáčci si vesele prozpěvovali, se královna rozhodla, že by si ráda vyjela na projížďku do královských zahrad.

Inu řekla svému králi. „Králi, můj milovaný králi, můj přenádherný králi, chtěla bych se projet kolem našeho království, zavolej kočího.“

Král řekl své královně. „Jsi si jistá královno? Pršelo, a cesty jsou plné kamenů a výmolů, ale ať je tedy po tvém. Pojedeme se podívat, jak se daří našemu království.“

Zavolal na kočího. „Kočí, můj milý kočí, můj nejmilejší kočí přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože královna a král si chtějí vyjet ze zámku. Zkontroluj dobře pravé zadní kolo a levé přední kolo, jestli dobře drží, aby se nám neulomily, až pojedeme lesem přes kameny a výmoly.

Kočí tedy zašel do stájí, zkontroloval oba koně a vyvedl je ven. Poté zapřáhl povoz i kočár. Aby si byl stoprocentně jist, zkontroloval vše ještě jednou. Nejprve šel k levému koni, poté přešel k pravému koni, zkontroloval také levé přední kolo, levé zadní kolo, pravé zadní kolo a pravé přední kolo.


Vše bylo nachystáno, tak tedy zavolal: „Králi, můj milovaný králi, váš královský kočár i povoz je nachystán. Král s královnou tedy nastoupili a vydali se na obhlídku jejich království. Cesta se vinula malebnými uličkami plnými výmolů, které byly schovány pod velikými topoly, projížděli kolem malých rybníků a kolem velkých luk, po cestách plných kamenů. A královna řekla: „Králi, ty můj králi no já se bojím, co když královský kočár nevydrží? Jedeme přes kameny a výmoly a stále jsme těžší a těžší.

A král řekl královně: „Moje milá královno, moje nejmilejší královno, vůbec ničeho se neboj. Kočár má znovu vyměněna obě zadní kola a také obě přední kola. A navíc naše oba koně jsou nejlepší v celém království. A královna řekla „Dobrá, už jsem klidnější.“

Hry na svatbu patří, tak na to myslete už při samotném plánování svatby!

Za malou chvilinku se královna zeptala krále: „Milý králi, můj nejdražší králi zeptej se kočího, jestli koně dostali dostatek ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“

Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že levé přední kolo háže.“ Najednou se ozve rána, která škubne i s kočárem, protože pravé přední kolo najelo na kámen. Král volá na kočího: „Kočí, co se stalo?“ „Netuším králi,“ odpověděl kočí, „ale doufám, že jste s královnou v pořádku.“ Král i královna odpověděli, že ano.


Kočí tedy seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat. Když už byl dole, tak se rozhodl, že zkontroluje i povoz. Nejprve tedy zkontroloval pravého koně a potom levého koně. Nebyl si jist, proto znovu zkontroloval levého koně a poté i pravého koně. Pak přešel k pravému přednímu kolu, pravému zadnímu kolu, znovu zkontroloval pravé přední kolo, pak levé zadní kolo, levé přední kolo a opět levé zadní kolo.

Nic nenašel, a proto zašel ke králi a řekl mu: „Králi, můj milovaný králi, vše je v pořádku, povoz i kočár. Museli jsme najet do nějaké díry, či na kámen. „Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle“, řekla královna. „Já už jsem myslel na nejhorší“, řekl král. „Že nám třeba upadlo pravé přední kolo.“

Král mu tedy opět přikázal, ať pokračují v jízdě a pomalu vrátí do zámku. Kočí tedy naskočil na kočár a pobídl oba koně. Ze začátku se levému koni moc nechtělo, ale pravý kůň jej přesvědčil, aby táhli stejně. Tak se povoz i s kočárem opět rozjeli. Po pár minutách dojeli v pořádku do svého království, a tak král i s královnou poděkovali kočímu za pěknou projížďku královským kočárem.

Kdyby hra trvala příliš dlouho, můžete text zkrátit. Doba trvání této hry je totiž individuální